هوالمحبوب

.  هنــــوز و تا همیشــه  به همین یک آیــه دلخــوشــــم
.  
نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ
.
.
بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ ی مهــــربانم ! “
. «
سوره حجر آیه 49
»