به فدای عشق باباییت یا حضرت #رقیه س
#السلام علیک یا بی بی سه ساله